GuHRu

GuHRu is een adviesbureau dat kwalitatief hoogstaand personeelsbeleid toegankelijk maakt voor het MKB-bedrijf.

Wij ontzorgen u op het gebied van HR en verzuimmanagement

Al is het plan nog zo sterk,  strakke uitvoering is cruciaal. U bent bij ons aan het juiste adres voor praktische zaken die op korte termijn opgelost dienen te worden én voor strategische HR-vraagstukken voor de lange termijn.

Bij al uw HR-vraagstukken ondersteunen we u graag. Wij kunnen u op het gebied van HR ontzorgen  door één van onze adviseurs een dagdeel of meerdere dagdelen per week bij u te detacheren. Ook kunnen we zorgen voor (tijdelijke) verzwaring van uw HR-werkveld.  Als u ons nodig hebt, dan zijn we er voor u.

Onze meerwaarde:

Wij lossen voor u als MKB-bedrijf problemen op omdat uw bedrijfsomvang het niet toelaat hiervoor een professionele HR-functie te organiseren voor acceptabele kosten. Zie ons als uw externe HR-medewerker!

Wij zijn pragmatisch, doen recht aan wat al goed op orde is en voegen toe wat nodig is.

GuHRu brengt deskundigheid, kwaliteit en de energie die nodig is om zaken in beweging te brengen.

Wij hebben ervaring, u krijgt werkende oplossingen en ‘proven material’ aangereikt.

Onze werkwijze: van basis tot doorontwikkeling

Wij beginnen met de basis en voeren een HR-Quick Scan uit. Voldoen de personeelsdossiers, arbeidsovereenkomsten, het personeelsreglement en documenten voor arbo & veiligheid aan de huidige wetgeving? Zijn de personeelsdossiers compleet en op orde conform wettelijke vereisten en het nieuwe ontslagrecht?

Vervolgens kijken we naar de ontwikkelingsfase van uw bedrijf en of uw HR-beleid er ook op afgestemd is.

U hebt zich als bedrijf in uw branche steeds verder ontwikkeld.  Is uw staf met de evolutie van uw bedrijf meegegaan? Zo niet, dan zorgen we daarvoor.

Samen met u passen we HR-thema’s toe om de ontwikkeling van uw bedrijf verder te brengen: competentieprofielen, een beloningssysteem, sturen op de leeftijdsopbouw van het personeelsbestand, strategische personeelsplanning, opleiding en ontwikkeling van uw medewerkers etc.

Vestigingsgegevens

Adresgegevens

De Bleek 32
7468 DL Enter

Contactgegevens

Het bestuur

DGA Network Nederland

Stuur een mail