DGA Network Vergadering - uw mening en aanwezigheid gevraagd

Afgelopen
  • Lichtmisweg 51 8035 PL Zwolle
    06/09/16
    18:30 uur 22:00 uur
    Geen spreker(s)

DGA Network en het Rode Kruis samen aan de lat voor een betere wereld?

We hoeven u het nauwelijks meer te vertellen, als DGA’s vormen wij de ruggengraat van de Nederlandse economie. Niet alleen nemen we een groot deel van ons bruto nationaal product voor onze rekening, we zorgen tevens voor zeer veel werkgelegenheid en bedrijvigheid. We innoveren, importeren, exporteren, noem maar op. Die belangrijke status schept verplichtingen. Bijvoorbeeld de verplichting om verantwoordelijkheid te nemen voor de wereld waarin wij leven en werken. Als DGA’s hebben wij daartoe de kennis, de ervaringen en heel belangrijk, de netwerken. Dat realiseert zich ook bij DGA Network. Dat heeft ertoe geleid dat wij hebben nagedacht over hoe wij onze gezamenlijke kennis, ervaring en netwerken breder kunnen inzetten.

In de afgelopen maanden zijn er als gevolg daarvan vrijblijvende overleggen geweest tussen vertegenwoordigers van het Rode Kruis en DGA Network. Doel van die overleggen was om te verkennen of er mogelijkheden zijn tot samenwerking, in welke vorm dan ook. Om daar verder handen en voeten aan te geven is er voor de zomer een DGA Network werkgroep samengesteld, bestaande uit enkele DGA Network leden. Deze werkgroep heeft nu een eerste en vrijblijvende aanzet voor een mogelijke samenwerking geformuleerd. Graag leggen wij dat aan u voor op

Dinsdag 6 september om 18:30 uur in de Koperen Hoogte

Wij nodigen u van harte uit om u dan te laten informeren en belangrijker nog, om uw mening of zelfs suggesties te geven over een mogelijke samenwerking met het Rode Kruis.

Mocht u voor 18:30 uur nog niet gegeten hebben; wij zorgen voor wat soep en broodjes en starten daarna de presentatie om 19:00 uur.

De locatie op kaart

Het bestuur

DGA Network Nederland

Stuur een mail