Vergadering DGA-platform VNO-NCW

Afgelopen
  • Lichtmisweg 51 8035 PL Zwolle
    14/04/16
    16:00 uur 17:00 uur
    Geen spreker(s)

Vergadering DGA-platform VNO-NCW

Vier maal per jaar is het landelijk DGA platform bij VNO-NCW en MKB Nederland. Hierbij willen we vanuit DGA Network meer in brengen en ook als belangrijke schakel fungeren wanneer er inhoudelijk iets gepeild moet worden bij DGA’s.

Van oudsher werd dit door Hennie gedaan tijdens de DGA Networkbijeenkomsten, echter is dat in de loop der jaren verdwenen als onderdeel van onze bijeenkomsten. DGA Network beschouwt dit echter wel als een essentieel punt van ons netwerk. Naast de inspiratie, kennis, het netwerk en de gezelligheid die wij tijdens de reguliere bijeenkomsten bieden, willen wij met ons netwerk ook op dit gebied wat betekenen.

Zoals aangekondigd tijdens de vorige bijeenkomst komen wij graag met u bijeen om over dit DGA-platform en de inhoudelijke punten verder te praten. Wij willen bepaalde zaken aan u voorleggen, meningen peilen en horen ook graag uw inbreng.

Graag zien wij u op 14 april, voorafgaand aan de bijeenkomst met Neelie Kroes, om 16:00 uur bij de Koperen Hoogte.

Ontvangst: 16:00 uur – 16:15 uur
Start vergadering: 16:15 uur
Einde vergadering: 17:00 uur

Wanneer u aanwezig wilt zijn dan dient u zich aan te melden voor deze vergadering via onderstaande button. Wanneer u bent aangemeld, dan ontvangt u de inhoudelijke informatie voor deze vergadering uiterlijk maandag 11 april.

De locatie op kaart

Het bestuur

DGA Network Nederland

Stuur een mail