Gaston Sporre over crisismanagement

Afgelopen
  • Lichtmisweg 51 8035 PL Zwolle
    27/05/15
    16:30 uur 22:00 uur
    Gaston Sporre

Algemene informatie

Gaston Sporre is een sportbestuurder en topfunctionaris. Hij heeft onder andere meer dan 10 jaar als organisatie adviseur bij Rijnconsult gewerkt. Daarna trad hij toe tot de Achmea groep en beëindigde zijn loopbaan in 2006 als Directievoorzitter van Achmea Zorg. Van 2008 tot 2014 was hij voorzitter van de Kamer van Koophandel Oost Nederland. Op dit moment vervult hij toezichthoudende functies in de private en publieke sector.

Sporre heeft veel ervaring met het stabiliseren van organisaties die in een stormachtige situatie zijn beland.  Regelmatig nam Sporre een afslag op de rotonde van zijn levenspad, waar rechtdoor gaan eigenlijk veel logischer zou zijn. Hij kiest altijd weloverwogen en bewust, welke afslag hij ook neemt. Dit betekent ook dat je moet doorzetten op momenten dat het lastig wordt. Weglopen bij tegenslagen is Sporre vreemd, want dat hij bijvoorbeeld in de voetbalwereld al 10 keer kunnen doen. Hij voelt zich op zijn plek in een organisatie met dynamiek en de bijhorende problematiek.  Belangstelling en betrokkenheid bij de mensen om hem heen zijn daarbij altijd belangrijke waarden gebleven.
In 1989 werd Sporre benaderd om leiding te geven aan PEC Zwolle’82 dat financieel in slecht weer verkeerde. Een faillissement was onafwendbaar. Gaston Sporre leidde de reddingsoperatie en maakte een doorstart met het nieuwe FC  Zwolle waar hij uiteindelijk 10 jaar lang voorzitter is geweest. Momenteel is Gaston Sporre erevoorzitter bij de club.   
Van augustus tot december 2013 was Sporre interim directeur bij SC Heerenveen. Bij het aantreden werd hij geconfronteerd met een groot tekort op de begroting. De opdracht voor Sporre was om SC Heerenveen na de bestuurscrisis weer in rustiger vaarwater te brengen,  volgens hem een uitdaging om daar stabiliteit in aan te brengen.

De locatie op kaart

Het bestuur

DGA Network Nederland

Stuur een mail