Ledenvergadering 2021

Afgelopen
  • Lichtmisweg 51 8035 PL Zwolle
    25/11/21
    16:30 uur 20:00 uur
    Geen spreker(s)

Ledenvergadering 2021

Jaarvergadering DGA Network 2021:

•Opening en welkom

•Korte terugblik 2020/21

•Organisatie

oBestuur

oCommissies

oOndersteuning van de commissies

oWebsite

•Bijeenkomsten 2022 

•Locatie bijeenkomsten

•Begroting en contributie 2022

•Bijeenkomst 16 december 2021

•Rondvraag

 

De locatie op kaart

Het bestuur

DGA Network Nederland

Stuur een mail